Home / Luyện nghe / Tài liệu Cùng nhau học tiếng Nhật – NHK WORLD Ebook + Audio

Tài liệu Cùng nhau học tiếng Nhật – NHK WORLD Ebook + Audio

Cùng nhau học tiếng Nhật – NHK WORLD

Tất cả 48 bài học của chương trình “Cùng nhau học tiếng Nhật” có thể được tải về miễn phí. File âm thanh (dưới định dạng mp3) cho mỗi bài học sẽ xuất hiện trên trang web này sau khi được phát sóng trên Đài phát thanh Nhật Bản NHK WORLD. Các trang sách của giáo trình (dưới định dạng pdf) cũng có thể được tải về miễn phí. Sách giáo trình gồm tất cả 48 bài học cũng được cung cấp miễn phí.

Nguồn: nhk.or.jp

Download Ebook + audio: Click here