Home / Luyện nghe / 中級を学ぼう―日本語の文型と表現56 中級前期 Chuukyuu wo Manabou – Nihongo no Bunkei to Hyogen 56 Chuukyuu Zenki (PDF + Audio CD)

中級を学ぼう―日本語の文型と表現56 中級前期 Chuukyuu wo Manabou – Nihongo no Bunkei to Hyogen 56 Chuukyuu Zenki (PDF + Audio CD)

中級を学ぼう―日本語の文型と表現56 中級前期 Chuukyuu wo Manabou – Nihongo no Bunkei to Hyogen 56 Chuukyuu Zenki

中級を学ぼう―日本語の文型と表現56 中級前期 là 1 cuốn sách tổng hợp lại phần Sơ cấp giống cuốn 中級へ行こう mà website đã có dịp giới thiệu vừa qua. Sách được xuất bản năm 2007, về cấu trúc thì sách chia làm 8 bài khóa, mỗi bài gồm 1 bản văn, từ mới, luyện tập, ngữ pháp hạng mục và phần nghe. Nên sử dụng cuốn sách vào mục đích tổng hợp và hệ thống hóa lại phần Sơ cấp đã học, mở đường học lên Trung cấp là tốt nhất. Bộ sách 中級を学ぼう gồm 2 cuốn, đây là cuốn đầu tiên (中級前期), ngoài ra còn thêm cuốn 2 nữa là 中級を学ぼう―日本語の文型と表現82 中級中期 (hiện web chưa sưu tập được).
Phần download về gồm Book và Audio (25 files mp3), hiện chưa có phần đáp án (Kaitou) cũng như sách dịch ra tiếng Việt.

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook + CD: tại đây