Home / Ngữ pháp / Download 中級日本語文法要点整理ポイント20 – Chuukyuu Nihongo Bunpo Youten Seiri Pointo 20 PDF

Download 中級日本語文法要点整理ポイント20 – Chuukyuu Nihongo Bunpo Youten Seiri Pointo 20 PDF

中級日本語文法要点整理ポイント20 – Chuukyuu Nihongo Bunpo Youten Seiri Pointo 20

Cấu trúc của mỗi cuốn đều bắt đầu bằng một bài kiểm tra, kế đến sẽ là điểm danh những mẫu ngữ pháp trong bài test, kèm theo đó là những bài tập để chúng ta ôn luyện lại để hiểu sâu vấn đề.

内容紹介
「スタートテスト」で腕だめし→「ポイント」で文法知識の総整理→「練習問題」で実力養成、で構成。

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook : PDF