Home / Luyện nghe / Download 中級へ行こう: 日本語の文型と表現59 | Chuukyuu e Ikou : Nihongo no Bunkei to Hyougen 59 Ebook PDF + CD

Download 中級へ行こう: 日本語の文型と表現59 | Chuukyuu e Ikou : Nihongo no Bunkei to Hyougen 59 Ebook PDF + CD

中級へ行こう: 日本語の文型と表現59 | Chuukyuu e Ikou : Nihongo no Bunkei to Hyougen 59

中級へ行こう: 日本語の文型と表現59 là 1 giáo trình tiền Trung cấp, nhằm giúp cho các bạn đã hoàn thành xong các giáo trình Sơ cấp như Minna no Nihongo, Shin Nihongo no kiso hayGenki có thêm thời gian cũng cố lại kiến thức Sơ cấp, qua đó có thể chuyển lên học Trung cấp một cách suôn sẻ hơn. Cuốn sách được chia làm 10 bài khóa, mỗi bài chia ra nhiều phần như bài đọc, các mẫu ngữ pháp trong bài đọc, luyện tập, sakubun …

Tài liệu bao gồm sách chính, sách bài tập, từ vựng, giải thích ngữ pháp, file audio; riêng phần từ vựng và thuyết minh ngữ pháp được soạn bằng tiếng Việt. Mong là tài liệu sẽ có ích cho các bạn muốn hệ thống lại phần sơ cấp mở đường lên Trung cấp.

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook + CD: tại đây