Home / Kanji / Download Chuukyuu_700 – 留学生のための漢字の教科書 中級 700 – 700 Hán tự Trung cấp dành cho du học sinh PDF

Download Chuukyuu_700 – 留学生のための漢字の教科書 中級 700 – 700 Hán tự Trung cấp dành cho du học sinh PDF

Chuukyuu_700 – 留学生のための漢字の教科書 中級 700

ミナ日本語センター ⟩ ブック ⟩ Bảng chữ cái ⟩ Kanji ⟩ Ryuugakusei no Tame no Kanji no Kyoukasho Chuukyuu 700

留学生のための漢字の教科書 中級 700 | Ryuugakusei no tame no Kanji no Kyoukasho Chuukyuu 700 là một giáo trình học Hán tự đa ngôn ngữ (Anh, Hoa, Hàn, ko có tiếng Việt) rất khoa học gồm 32 bài cùng với 4 bài tổng kết, trong đó 700 chữ Hán ở bậc trung cấp được chia thành nhiều chủ đề (như trong lớp học, nhà ga, sân bay,…) giúp người học rất dễ theo bài, cũng là rất thực tế với các bạn du học sinh. Mỗi Hán tự đều được giảng giải chi tiết cách viết, số nét, bộ, âm On, âm Kun, ví dụ rõ ràng. Cuối sách còn có bảng tra rất hữu ích. Tóm lại là rất tuyệt vời, nên có lẽ sẽ sớm có bản dịch tiếng Việt trong thời gian tới.

内容(「BOOK」データベースより)
中級レベル(日本語能力試験2級レベル)の漢字を効果的に学習できるよう、必要な漢字700字とその読み、語彙を厳選。漢字の意味、語彙には英語、中国語、韓国語を併記。すべての漢字の筆順を掲載。学習に便利な音訓索引、部首索引付き。

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook: PDF