Home / Kanji / Chữ Hán có bộ giống nhau và gần giống nhau N5 – N2

Chữ Hán có bộ giống nhau và gần giống nhau N5 – N2

Chữ Hán có bộ giống nhau và gần giống nhau N5 – N2
Gửi các bạn cần tìm file tổng hợp các chữ Hán (N5-N2) có bộ thành phần giống nhau và gần giống nhau.
Khi đứng riêng lẻ các bạn có từng nhầm các chữ Hán đó với nhau chưa.
Cảm ơn bạn Lê Hữu Long đã soạn thảo.
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Download : Here