Home / Luyện nghe / Download Choukai Ga Yowai Anata E – 聴解が弱いあなたへ (初級から中級への橋渡しシリーズ 3 ) PDF + CD

Download Choukai Ga Yowai Anata E – 聴解が弱いあなたへ (初級から中級への橋渡しシリーズ 3 ) PDF + CD

Choukai Ga Yowai Anata E – 聴解が弱いあなたへ (初級から中級への橋渡しシリーズ 3 )

Chào các bạn học tiếng Nhật, với các bài học trong quyển sách này các bạn sẽ có một bước nhảy vọt về trình độ nghe cho những bạn nào đang bị mất căn bản hoặc không có nhiều thời gian để luyện nghe trước đây. Sách giúp củng cố lại kiến thức nhanh trong một thời gian ngắn.
Quyển sách này sẽ giúp ít cho các bạn đang yếu kỹ năng nghe muốn nâng cao trình độ của mình. Các bạn sẽ cảm thấy sự tiến bộ rõ rệt sau khi học xong các bài được thiết kế trong quyển sách này. Chúc các bạn sẽ không còn sợ môn nghe nữa!

内容紹介
好評「初級から中級への橋渡しシリーズ」第3弾。
初級における重要だが間違えやすい・定着が難しい項目を、日常的な場面・自然な会話の中でとりあげている。
問題が聴き取れない、問題は聴き取れても答え方がわからないなど、聴解問題が苦手な学習者を正解へ導くユニークな構成。
独習者むけに編集してあるが、授業の副教材・宿題としても活用できる。
聴解CD付き。

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook + CD: Click here