Home / Học tiếng Nhật giao tiếp / Cách nói mở đầu trong giao tiếp tiếng Nhật

Cách nói mở đầu trong giao tiếp tiếng Nhật

Cách nói mở đầu trong giao tiếp tiếng Nhật
Trong bài này chúng ta sẽ cùng học về, những cấu giao tiếp mở đâu khi muốn nói chuyện trong tiếng Nhật.
Tất nhiều cách nói “Mào đầu”của người Nhật dùng trong giao tiếp

Xem thêm bài:
44 Nghi vấn từ N5 – N4 thường dùng
Những câu giao tiếp tiếng Nhật thông dụng