Home / Học tiếng Nhật / Kính ngữ – Cách nói lịch sự trong tiếng Nhật

Kính ngữ – Cách nói lịch sự trong tiếng Nhật

Kính ngữ – Cách nói lịch sự trong tiếng Nhật
Cùng gửi đến mọi người tài liệu kính ngữ trong tiếng Nhật thường dùng
Tài Liệu Được Biên Soạn Và Sưu Tầm Bởi Yuuki Bùi
Đây là FB của bạn ấy: https://www.facebook.com/bui.yuuki.9
Chúc mọi người học tập và thi tốt.

Download : Here