Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp N3 / Tổng hợp cách dùng ように trong tiếng Nhật

Tổng hợp cách dùng ように trong tiếng Nhật

Tổng hợp cách dùng ように trong tiếng Nhật
TỔNG HỢP TẤT TẦN TẬT CÁCH DÙNG CỦA 「ように」

Xem thêm:
Tổng hợp 110 mẫu ngữ pháp N3 kèm ví dụ
200 Cấu trúc Ngữ Pháp N3 trung đề JLPT