Home / Học tiếng Nhật / Cách chia thể Bị Động trong tiếng Nhật

Cách chia thể Bị Động trong tiếng Nhật

Cách chia thể Bị Động trong tiếng Nhật
Cùng học thể bị động trong tiếng Nhật. Cách chia được phân tích rất chi tiết dễ hiểu cho các bạn học tiếng Nhật.


Xem thêm:
Tổng hợp các thể động từ và cách chia chi tiết (N5, N4)
Bảng chia động từ tiếng Nhật sơ cấp – Nhóm 1