Home / Học tiếng Nhật / Các thủ tục hành chính cần làm sau khi qua Nhật

Các thủ tục hành chính cần làm sau khi qua Nhật

Các thủ tục hành chính cần làm sau khi qua Nhật
(Nhật – Việt)

Cùng gửi đến các bạn tài liệu mà bạn cần biết để làm các thủ tục hành chính sau khi qua Nhật Bản.
Đây là tài liệu song ngữ Nhật – Việt giúp các bạn trong quá trình học tập, làm việc, sinh sống ở Nhật Bản.
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn.

Download tài liệu: PDF