Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp N4 / Các mẫu ngữ pháp thể て trong N4

Các mẫu ngữ pháp thể て trong N4

Các mẫu ngữ pháp thể て trong N4
Tổng hợp lại các mẫu ngữ pháp thể Te (Vて) của N4 nhé.

Xem thêm bài:
Tóm lược phần Ngữ pháp tiếng Nhật N4
63 mẫu câu ngữ pháp tiếng Nhật N4