Home / Học tiếng Nhật / Các mẫu câu tiếng Nhật thực dụng

Các mẫu câu tiếng Nhật thực dụng

Các mẫu câu tiếng Nhật thực dụng được dịch ra tiếng Việt từ sách Useful Japanese Expressions.
Tài liệu tự học tiếng Nhật này thích hợp để dùng làm sổ tay các mẫu câu thông dụng. Tài liệu dễ sử dụng vì đã được dịch và chú thích rõ ràng bằng tiếng Việt.

Download : PDF