Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp N5 / Các mẫu câu tiếng Nhật thông dụng

Các mẫu câu tiếng Nhật thông dụng

Các mẫu câu tiếng Nhật thông dụng

Dành cho người mới bắt đầu học N5

Xem thêm:
Tóm lược phần Ngữ pháp tiếng Nhật N5
Bảng chia động từ sơ cấp trong tiếng Nhật