Home / Học tiếng Nhật / Các mẫu câu tiếng Nhật thông dụng

Các mẫu câu tiếng Nhật thông dụng

Các mẫu câu tiếng Nhật thông dụng
Trong bài này chúng ta sẽ cùng học về các câu cơ bản dành cho người bắt đầu học tiếng Nhật.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tóm lược phần Ngữ pháp tiếng Nhật N5
Bảng chia động từ sơ cấp trong tiếng Nhật