Home / Học tiếng Nhật / Các cách nói hay dùng trong tiếng Việt và cách nói tiếng Nhật tương đương

Các cách nói hay dùng trong tiếng Việt và cách nói tiếng Nhật tương đương

Các cách nói hay dùng trong tiếng Việt và cách nói tiếng Nhật tương đương
Bài này giới thiệu các cách nói cơ bản cần thiết trong tiếng Việt và cách diễn đạt tương đương trong tiếng Nhật để các bạn có thể tra cứu khi cần. Bài này sẽ được cập nhật khi cần thiết.
Bài này cũng gồm hầu hết các mẫu ngữ pháp N5, N4, N3 và có thể cả N2, N1.
Chúc mọi người học tập và thi tốt.

Download : Here