Home / Học tiếng Nhật / Các biểu mẫu văn bản hành chính (Song ngữ Nhật – Việt)

Các biểu mẫu văn bản hành chính (Song ngữ Nhật – Việt)

Các biểu mẫu văn bản hành chính (Song ngữ Nhật – Việt)
Với các bạn làm việc văn phòng các công ty Nhật tại Việt Nam hoặc các bạn làm công việc phiên dịch, dịch các văn bản hành chính Nhật Việt thì sẽ hay gặp các từ liên quan đến hành chính mà có khi không biết dịch thế nào cho đúng và rất cần một mẫu chuẩn để tham khảo.

Tài liệu khoảng 90 trang dưới đây do Tổ chức Xúc tiến Mậu dịch Nhật Bản (Japan External Trade Organization JETRO) cung cấp sẽ giúp đỡ được rất nhiều trong những trường hợp như vậy. Tài liệu thích hợp với cả các bạn đang học tiếng Nhật tại trường đại học, những người mà sau này chắc hẳn sẽ có lúc được nhờ dịch các văn bản dạng tương tự trong các công ty Nhật.
Một số mẫu văn bản ví dụ như là:
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ
Cảm ơn bản Duy Trieu đã chia sẻ.

Download : Here