Home / JLPT / JLPT N3 / Bộ đề thi chính thức JLPT N3 từ năm 2010 đến 2018

Bộ đề thi chính thức JLPT N3 từ năm 2010 đến 2018

Bộ đề thi chính thức JLPT N3 từ năm 2010 đến 2018
Tổng hợp đề thi chính thức kỳ thi năng lực tiếng Nhật các năm cấp độ N3 từ tháng 7-2010 đến tháng 12-2018 có cả Script Nghe và đáp án.
Đề thi được Bạn Yuuki Bùi sưu tầm và chia sẻ.
Facebook bạn ấy: https://www.facebook.com/bui.yuuki.9

Download đề thi + Script: Here
Download file nghe: Here