Home / JLPT / JLPT N1 / Bộ đề nâng cao năng lực đọc hiểu JLPT N1 (Có đáp án)

Bộ đề nâng cao năng lực đọc hiểu JLPT N1 (Có đáp án)

Bộ đề nâng cao năng lực đọc hiểu JLPT N1 (Có đáp án)
新日本语能力测试高分秘籍N1读解
(Bản tiếng Nhật – Trung)

Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi JLPT thì ngoài việc học ra thì cũng phải cần luyện thi. Trong bài này cùng gửi đến các bạn tài liệu, bộ đề luyện thi nâng cao năng lực đọc hiểu JLPT N1 và có đáp án cho các bạn kiểm tra.

Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình học tập và ôn thi JLPT.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Bản dịch cuốn Shinkanzen N1 Dokkai (Đọc hiểu)
Từ vựng Shinkanzen N1