Home / Ngữ pháp / Bảng Tính Từ Tiếng Nhất Cơ Bản (KANA)

Bảng Tính Từ Tiếng Nhất Cơ Bản (KANA)

Bảng Tính Từ Tiếng Nhất Cơ Bản (KANA)

Tài liệu bao gồm 1 số tính từ cơ bản trong tiếng nhật, được chia thành 2 loại với nhiều cấp độ giúp phân biệt cách sử dụng 2 loại tính từ được chuyển đổi từ trạng từ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *