Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp N4 / Bảng chia động từ tiếng Nhật sơ cấp – Nhóm 3

Bảng chia động từ tiếng Nhật sơ cấp – Nhóm 3

Bảng chia động từ tiếng Nhật sơ cấp – Nhóm 3
Bảng chia thể động từ Tiếng Nhật
Trong bài này chúng ta sẽ cùng học về cách chia động từ tiếng Nhật sơ cấp.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Bảng chia động từ tiếng Nhật sơ cấp – Nhóm 1
Bảng chia động từ tiếng Nhật sơ cấp – Nhóm 2