Home / Học tiếng Nhật / Bảng chia động từ Tiếng Nhật bất quy tắc: suru, kuru, iku

Bảng chia động từ Tiếng Nhật bất quy tắc: suru, kuru, iku

Bảng chia động từ Tiếng Nhật bất quy tắc: suru, kuru, iku
Cùng gửi đến mọi người bảng chia động từ Tiếng Nhật bất quy tắc: suru, kuru, iku
Hy vọng với chia sẽ này sẻ hữu ích với các bạn học tiếng Nhật.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download : PDF
Download : Word