Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp N5 / Bảng chia động từ sơ cấp trong tiếng Nhật

Bảng chia động từ sơ cấp trong tiếng Nhật

Bảng chia động từ sơ cấp trong tiếng Nhật

Bảng này gồm khoảng hơn 400 động từ học theo giáo trình Minna no Nihongo shoukyuu 1 và 2, theo các thể học trong trình độc sơ cấp.

Giới thiệu về động từ trong Tiếng Nhật :
Trong tiếng Nhật, có 3 nhóm động từ là động từ nhóm 1, động từ nhóm 2 và động từ nhóm 3.
+ Động từ nhóm 1: là những động từ tận cùng ở hàng い –
+ Động từ nhóm 2: là những động từ tận cùng ở hàng え
+ Động từ nhóm 3 gồm những động từ:
-Tận cùng có đuôi します ( là những danh động từ )
-Động từ 来ます(きます)(Đến)
Trong bảng chia này, cũng có công thức cấu tạo từ ở các thể để các bạn nắm được, bảng chưa hoàn thành vì ngại làm nốt, về cơ bản các bạn cứ dóng công thức xuống là được.
Lưu ý : Một số trường hợp sẽ không được dùng ở một vài thể ( cái này người học tự biết phải vận dụng )
Chúc mọi người học tập và thi tốt.

Download tài liệu : Here

Xem thêm:
60 bài ngữ pháp tiếng Nhật N5
Tóm lược phần Ngữ pháp tiếng Nhật N5