Home / Kanji / Download Bảng 825 Hán tự Kanji tiếng Nhật sơ cấp – 簡単な漢字 825

Download Bảng 825 Hán tự Kanji tiếng Nhật sơ cấp – 簡単な漢字 825

Bảng 825 Hán tự Kanji tiếng Nhật sơ cấp trường Nhật ngữ Đông Du (từ năm 2010 về trước)

簡単な漢字 825 – 825 Chữ Hán tiếng Nhật đơn giản

Đây là cuốn 825 Hán tự cơ bản dành cho trình độ sơ cấp của trường Nhật ngữ Đông Du TP.HCM (Phiên bản cũ), học theo âm Hán việt, rất hữu ích cho những bạn mới bắt đầu học.
File download về gồm 4 loại : 1 loại để các bạn in ra làm 1 cuốn sách nhỏ tiện lợi mang theo bên mình, 1 loại dùng để in ra và cắt thành các miếng nhỏ (mỗi miếng là một chữ) dùng để học thuộc nhanh chóng, 1 loại là cards có cả nghĩa và âm hán việt (cái này tùy cách học của mỗi bạn) và cuối cùng là bảng cards có ghi thứ tự nét.
Chúc thành công !

Download tài liệu: Click here