Home / Kanji / Download A Guide to Reading & Writing Japanese – Hướng dẫn tự học Hán tự tiếng Nhật PDF

Download A Guide to Reading & Writing Japanese – Hướng dẫn tự học Hán tự tiếng Nhật PDF

A Guide to Reading & Writing Japanese – Hướng dẫn tự học Hán tự tiếng Nhật

A Guide to Reading & Writing Japanese là 1 cuốn sách hướng dẫn học tập cho sinh viên bán chạy nhất trên 40 năm. Cuốn sách này được chia làm hai phần. Tài liệu tập hợp đầy đủ 1945 Kanji trong bảng Hán tự thường tự cũ (trước tháng 11-2010), trong đó có chi tiết về cách viết ý nghĩa và âm On & âm Kun của 1009 chữ thông dụng nhất được sắp xếp theo cấp độ. Ngoài ra cuối sách còn có bảng tra theo âm đọc như bao cuốn sách Hán tự khác và bảng chữ cái katakana và hiragana. Ngay khi bạn nắm vững được cuốn sách này, sẽ giúp các bạn đọc hiểu được phần lớn các sách báo và tạp chi tiếng Nhật. Rất hữu ích cho kỳ thi JLPT của các bạn.

Guide to Reading & Writing Japanese là cuốn sách biên soạn bởi tác giả chính Florence Sakade, tái bản bởi NXB Tuttle năm 2003 tại Singapore.

This book covers all of the 1,945 characters in the General Use set of Japanese characters, with particularly detailed coverage of the 1,009 Essential characters that Japanese children must learn in the first six years of grade school. And since Japanese publications must, by law, provide supplementary phonetic readings for any character not included in the General Use set, this invaluable reference contains everything you need to know to start reading Japanese.

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook: PDF