Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp N2 / Download A Dictionary of Intermediate Japanese Grammar – 日本語文法辞典 PDF

Download A Dictionary of Intermediate Japanese Grammar – 日本語文法辞典 PDF

A Dictionary of Intermediate Japanese Grammar – Từ điển Ngữ pháp Trung cấp

A Dictionary of Intermediate Japanese Grammar – 日本語文法辞典「中級編」được xuất bản lần đầu vào năm 1995 (lần tái bản gần đây là vào năm 2008) và là cuốn thứ 2 trong bộ 3 cuốn từ điển ngữ pháp của Seiichi Makino và Michio Tsutsui. Sách dùng cho người học tiếng Nhật trình độ trung cấp . Về nội dung và cách thức trình bài cũng tương tự như quyển đầu, tức là song ngữ Anh Nhật.

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook: PDF