Home / JLPT / JLPT N1 / Tổng hợp 91 bài đọc hiểu TANBUN N1 từ đề thi thật 2010 – 2022

Tổng hợp 91 bài đọc hiểu TANBUN N1 từ đề thi thật 2010 – 2022

Tổng hợp 91 bài đọc hiểu TANBUN N1 từ đề thi thật 2010 – 2022
Tanbun N1đề thật 2010 đến năm 2022.
Tài liệu chỉ mang tính tham khảo thôi nên có sai sót gì các bạn lượng thứ nhé.
Có cả các bài Tanbun kỳ vừa rồi nữa. Mong sẽ giúp được các bạn phần nào trong quá trình học Tiếng Nhật.
Cảm ơn Như Á Võ fb.com/nhua.vo.129 đã chia sẽ.

Download tai liệu: PDF

Xem thêm:
122 câu Từ Gần, Đồng Nghĩa N1 cuốn chokuzen
150 Câu từ gần, đồng nghĩa N1 trong cuốn pawadoriru N1