Home / Kanji / Kanji N5 / Danh sách 825 Hán tự thông dụng

Danh sách 825 Hán tự thông dụng

Danh sách 825 Hán tự thông dụng
Tài gồm danh sách 825 Hán tự thông dụng.
Các chữ Hán tự có phiên âm Hán việt, và giải nghĩa.
Hy vọng với chia sẻ trên giúp mọi người học tốt tiếng Nhật.

Download : Here