Home / Kanji / Kanji N5 / 800 Kanji thông dụng nhất trong kỳ thi JLPT

800 Kanji thông dụng nhất trong kỳ thi JLPT

800 Kanji thông dụng nhất trong kỳ thi JLPT
800 KANJI THÔNG DỤNG NHẤT TRONG KỲ THI JLPT
Chữ Kanji là một trong 3 hệ chữ thông dụng của Tiếng Nhật với một số lượng rất lớn các từ vựng, là chữ tượng hình, có gốc mượn từ chữ Hán hoặc do người Nhật sáng tạo ra.
Bảng chữ cái Kanji là một bảng chữ cái được đánh giá là khó nhất trong toàn bộ các bảng chữ cái thông dụng của Nhật Bản.
Tổng hợp 800 chữ Kanji cơ bản và thông dụng nhất được sử dụng trong sách báo, các bài thi năng lực tiếng Nhật.
Chúc mọi người học tập và thi tốt.

Download : Here