Home / Từ vựng / Tiếng Nhật theo chủ đề / 75 TỪ VỰNG KANJI CƠ BẢN

75 TỪ VỰNG KANJI CƠ BẢN

75 TỪ VỰNG KANJI CƠ BẢN
Trong bài này chúng ta sẽ cùng học 75 Từ Vựng Kanji cơ bản cho người mới bắt đầu học.

Xem thêm:
Học Kanji N5 thông dụng
Tổng hợp 120 chữ Kanji sơ cấp dễ nhầm lẫn