Home / Kanji / 6355 Kanji kentei 日本漢字能力検定試験

6355 Kanji kentei 日本漢字能力検定試験

6355 Kanji kentei 日本漢字能力検定試験
Ghi chú: Chính phủ Nhật Bản đưa ra các kỳ thi “kiểm định thí nghiệm” (Kanji kentei), viết tắt của 日本漢字能力検定試験 (Nihon kanji nōryoku kentei shiken có nghĩa là “Kiểm tra năng lực nắm bắt chữ Kanji trong tiếng Nhật”) để kiểm tra khả năng đọc và viết chữ Kanji. Ước lượng cấp độ cao nhất của kỳ thi này kiểm tra trong phạm vi khoảng 6.000 chữ Kanji, trong đó có 10 cấp độ nhớ chữ kanji từ cấp độ 10 lên cấp độ 1.
Chúc mọi người học tập và thi tốt.

Download : here