Home / Kanji Look and Learn / 512 Kanji Look And Learn – Bài 15

512 Kanji Look And Learn – Bài 15

512 Kanji Look And Learn – Bài 15
512 Kanji cơ bản trong giáo trình Kanji Look And Learn.
Cùng gửi đến các bạn tài liệu học Kanji N5 cơ bản.


– Kanji look and learn là cuốn Kanji look and learn, được biên soạn dành riêng cho việc học 512 Hán tự cơ bản của trình độ N5 và N4 và một phần Hán tự N3.
– Với tài liệu 512 Kanji look and learn Bản giúp bạn nắm vững một cách chi tiết và cụ thể toàn bộ các vấn đề liên quan đến 1 chữ Kanji để từ đó vững tin cho kỳ thi N5 và N4, bước vào học Kanji N3.
Hy vọng với tài liệu này giúp các bạn học cách đọc, cách viết và cách sử dụng.
Chúc mọi người học tốt, thi tốt.

Download : Here

Xem thêm: 512 Kanji Look And Learn – Bài 16