Home / Từ vựng / Tiếng Nhật theo chủ đề / 50 Phó từ thường gặp trong JLPT (Có ví dụ đi kèm)

50 Phó từ thường gặp trong JLPT (Có ví dụ đi kèm)

50 Phó từ thường gặp trong JLPT (Có ví dụ đi kèm)

TỔNG HỢP TÂN TỪ TIẾNG NHẬT THÔNG DỤNG
50 Phó Từ nói chuẩn chỉnh chắc chăn gặp trong JLPT.
Bạn nào còn chưa nhớ hết thì nhanh tay lưu lại để học nhé.


Xem thêm:
Các bài liên quan đến Từ Láy, Phó Từ, Liên Từ thường gặp trong JLPT
40 Phó Từ N4 thường xuất hiện trong JLPT (Có ví dụ)