Home / Luyện nghe / Tài liệu 50 bài luyện nghe tiếng Nhật từ cơ bản tới nâng cao của đài NHK (PDF + CD)

Tài liệu 50 bài luyện nghe tiếng Nhật từ cơ bản tới nâng cao của đài NHK (PDF + CD)

50 bài luyện nghe tiếng Nhật từ cơ bản tới nâng cao của đài NHK

Bộ tài liệu luyện nghe tiếng nhật bằng tiếng Việt rất dễ học.
Nguồn: NHK WORLD
https://www.nhk.or.jp

File download bao gồm :
– 50 bài luyện nghe tiếng Nhật từ cơ bản tới nâng cao
– 50 file bài học định dạng PDF đính kèm

Download Ebook + CD: tại đây