Home / Từ vựng / Tiếng Nhật theo chủ đề / 42 Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Cơ Khí

42 Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Cơ Khí

42 Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Cơ Khí
Cùng chia sẻ với các bạn bộ từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Cơ Khí.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download : PDF