Home / JLPT / JLPT N4 / Tổng hợp 40 câu ngữ pháp JLPT N4 hay gặp

Tổng hợp 40 câu ngữ pháp JLPT N4 hay gặp

Tổng hợp 40 câu ngữ pháp JLPT N4 hay gặp
Những điểm ngữ pháp này rất văn nói, rất hay gặp nhưng lại rất hay sai
Chú ý khi làm:
– Dịch cả 4 câu đáp án, chọn câu phù hợp nhất
– Để ý đến trợ từ
– Tư duy từ gốc N4
Chúc các bạn học tốt!

Đáp án tham khảo:

Câu 1: 1 | Câu 2: 2 | Câu 3: 1

Đáp án tham khảo:

Câu 4: 2 | Câu 5: 1 | Câu 6: 1 | Câu 7: 4

Đáp án tham khảo:

Câu 8: 4 | Câu 9: 2 | Câu 10: 1 | Câu 11: 1 | Câu 12: 1

Đáp án tham khảo:

Câu 13: 2 | Câu 14: 2 | Câu 15: 4

Đáp án tham khảo:

Câu 16: 3 | Câu 17: 2 | Câu 18: 3

Đáp án tham khảo:

Câu 19: 1 | Câu 20: 3 | Câu 21: 2 | Câu 22: 3

Đáp án tham khảo:

Câu 23: 4 | Câu 24: 3 | Câu 25: 1 | Câu 26: 4

Đáp án tham khảo:

Câu 27: 4 | Câu 28: 2 | Câu 29: 1 | Câu 30: 2

Đáp án tham khảo:

Câu 31: 4 | Câu 32: 2 | Câu 33: 1

Đáp án tham khảo:

Câu 34: 2 | Câu 35: 4 | Câu 36: 2 | Câu 37: 2 | Câu 38: 3