Home / Luyện dịch tiếng Nhật / 300 Bài luyện dịch Anh – Nhật (300 English translation – Japanese)

300 Bài luyện dịch Anh – Nhật (300 English translation – Japanese)

300 Bài luyện dịch Anh – Nhật – 300 English translation – Japanese
300 English translation – Japanese
300パラグラフを読んで

Bạn nào học tiếng Nhật mà biết tiếng Anh thì đây sẽ là một quyển sách rất phù hợp để hỗ trợ luyện dịch tiếng Nhật thông qua tiếng Anh. Các bài dịch thường không quá dài, bài ngắn thì 4-5 câu, bài dài thì 15-20 câu. Có rất nhiều chủ đề dịch như là chính trị, kinh tế, văn hóa, ngôn ngữ…

Mỗi bài dịch chỉ gói gọn trong 1 trang sách, với đề bài tiếng Anh, gợi ý từ, gợi ý câu, và bài dịch tiếng Nhật. Toàn quyển có khoảng 300 bài như vậy.

(条件がある場合は、オリジナルを購入してください.)

Download tài liệu : PDF

Xem thêm:
100 Từ vựng tiếng Nhật cơ bản
Cách nói giờ, hỏi giờ và trả lời trong tiếng Nhật