Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp N4 / 27 Cấu trúc ngữ pháp N4 hay gặp

27 Cấu trúc ngữ pháp N4 hay gặp

27 Cấu trúc ngữ pháp N4 hay gặp
TỔNG HỢP NGỮ PHÁP N4 HAY GẶP
Trong bày này chúng ta sẽ cùng học những cấu trúc ngữ pháp tiếng Nhật N4 cơ bản thường gặp trong JLPT N4.

Xem thêm:
Tổng hợp các thể động từ và cách chia chi tiết (N5, N4)
Bảng chia động từ tiếng Nhật sơ cấp – Nhóm 1