Home / Kanji / Kanji N5 / 2001 Kanji

2001 Kanji

2001 Kanji
Cùng chia sẻ với mọi người bộ 2001 từ Kanji với đầu đủ cách đọc, Âm Hán Việt, Giải thích nghĩa.
Mọi người có thể tải về và in ra để học.
Cảm ơn Page tài liệu dạy và học tiếng Nhật đã chia sẻ.
Chúc bạn học tốt và thi tốt.

Download : PDF