Home / JLPT / JLPT N3 / 20 Nichi de Goukaku N3 (có đáp án)

20 Nichi de Goukaku N3 (có đáp án)

20 Nichi de Goukaku N3 (có đáp án)
日本語能力試験 20日で合格N3 文字・語彙・文法
Cùng chia sẻ với mọi người đáp án sách bài tập 20 Nichi de Goukaku N3 (từ vựng, Kanji, ngữ pháp)
Hy vọng với chia sẽ này sẻ hữu ích với các bạn học và ôn thi JLPT N3.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download : PDF

Xem thêm:
Từ Vựng Mimi Kara Oboeru N3 – Bài 1
Tổng hợp Kanji JLPT N3