Home / JLPT / JLPT N1 / 20 Bài luyện thi JLPT N1 phần Ngữ Pháp- 新日本语能力考试N1文法

20 Bài luyện thi JLPT N1 phần Ngữ Pháp- 新日本语能力考试N1文法

20 Bài luyện thi JLPT N1 phần Ngữ Pháp- 新日本语能力考试N1文法 (Có đáp án)
(Bản tiếng Nhật – Trung)

Để giúp các bạn đang học và ôn thi JLPT N1 có thêm tài liệu.
Cùng gửi đế các bạn tài liệu gồm 20 bài luyện thi JLPT N1 phần Ngữ Pháp có phần thực hành và đáp án.
Trong bài luyện thi được mô phỏng giúp với kỳ thi JLPT N1.
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn.

Download tài liệu: Here

Xem thêm:
Bản dịch cuốn Shinkanzen N1 Dokkai (Đọc hiểu) PDF
Ngữ pháp Shinkanzen N1