Home / Kanji / Download 1945 chữ Hán Kanji Hán Tự thông dụng (Tiếng Việt) PDF

Download 1945 chữ Hán Kanji Hán Tự thông dụng (Tiếng Việt) PDF

1945 chữ Hán Kanji Hán Tự thông dụng – NXB Giáo Dục

Nếu muốn học tiếng Nhật hiệu quả, bạn phải học các chữ kanji mà trước hết là nhớ Mặt chữ + Ý nghĩa + Âm Hán Việt.

Vì vậy, quyển sách “1945 chữ Hán thông dụng” của NXB Giáo Dục sẽ rất hữu ích cho các bạn đấy nhé!!

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook: PDF