Home / Kanji / Kanji N4 / 180 Kanji N4 sắp xếp các từ theo chủ đề

180 Kanji N4 sắp xếp các từ theo chủ đề

180 Kanji N4 sắp xếp các từ theo chủ đề
Kanji N4 sắp xếp các từ theo chủ đề chữ gần giống
Cảm ơn Page câu hỏi JLPT đã chia sẻ. Địa chỉ fb.com/jlptquiz
Chúc mọi người học tập và thi tốt.

Download : here

Xem thêm:
Tổng hợp 63 ngữ pháp tiếng Nhật N4
Từ vựng Katakana N4