Home / Luyện nghe / Download 1500 câu tiếng Nhật ngắn và File nghe mp3

Download 1500 câu tiếng Nhật ngắn và File nghe mp3

1500 câu tiếng Nhật ngắn và File nghe mp3
Cùng chia sẻ tài liệu học tiếng Nhật hay với Các câu tiếng nhật ngắn gọn và File Nghe Mp3.
Các mẫu câu song ngữ Nhật_Việt và có file nghe cho từng bài rất dể học.
Nguồn: DUY TRIEU
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Download tài liệu: here