Home / Học tiếng Nhật / Download 1500 câu giao tiếp tiếng Nhật thông dụng PDF + CD

Download 1500 câu giao tiếp tiếng Nhật thông dụng PDF + CD

1500 câu giao tiếp tiếng Nhật thông dụng

Phương pháp mới giúp tự học hiệu quả.
Các mẫu câu và tình huống gần gủi , thực tế.

(Nếu có điều kiện bạn đọc nên mua sách gốc để ủng hộ tác giả.)

Download: Click here