Home / Học tiếng Nhật / 138 cụm từ thường dùng tại các địa điểm sản xuất bằng tiếng Nhật (Nhật – Việt)

138 cụm từ thường dùng tại các địa điểm sản xuất bằng tiếng Nhật (Nhật – Việt)

138 cụm từ thường dùng tại các địa điểm sản xuất bằng tiếng Nhật (Nhật – Việt)
Đây là bộ sưu tầm 138 cụm từ thường được sử dụng tại các địa điểm sản xuất. Nội dụng tiếng Nhật và bản dịch tiếng Việt được thể hiện bên cạnh nhau.
Tài liệu được Mitsubishi Electric biên soạn. Hy vọng tài liệu sẻ cần thiết cho những ai làm về lĩnh vực sản xuất, kỹ thuật.

Download : Here