Home / Học tiếng Nhật / 136 Từ tượng thanh và từ tượng hình tiếng Nhật có trong JLPT N5 – N1

136 Từ tượng thanh và từ tượng hình tiếng Nhật có trong JLPT N5 – N1

136 Từ tượng thanh và từ tượng hình tiếng Nhật có trong JLPT N5 – N1
Sau đây cùng chia sẻ những ai học tiếng Nhật, tài liệu full 136 từ tượng thanh và từ tượng hình thường xuất hiện trong JLPT N5, N4, N3, N2, N1.
Hay vọng với tài liệu trên sẻ hữu ích với các bạn đang học tiếng Nhật.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download : PDF

Xem thêm: Từ tượng thanh và từ tượng hình trong tiếng Nhật