Home / Từ vựng / Download 1000 Từ Vựng Tiếng Nhật Thông Dụng Dùng Trong Thương Mại PDF

Download 1000 Từ Vựng Tiếng Nhật Thông Dụng Dùng Trong Thương Mại PDF

1000 Từ Vựng Tiếng Nhật Thông Dụng Dùng Trong Thương Mại

Cuốn sách tập trung vào nhóm từ cơ bản, thường sử dụng trong hội thoại thương mại và báo chí. Những từ vựng này cũng được dùng cho các đối tượng dự thi trình độ năng lực Nhật ngữ N1, N2 và N3. 1000 từ vựng chia làm 5 phần theo mức độ từ dễ đến khó. Nghĩa của từ cũng được chú thích rõ ràng cả bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download : PDF