Home / Kanji / Kanji N5 / Danh sách 1000 chữ Kanji thông dụng

Danh sách 1000 chữ Kanji thông dụng

Danh sách 1000 chữ Kanji thông dụng

Cùng chia sẻ với mọi người danh sách 1000 chữ Kanji thông dụng.
Với 1000 chữ Kanji có phiên âm Hán Việt, giải nghĩa và phiên âm Romaji…
Hy vọng với chia sẻ trên giúp mọi người học tốt tiếng Nhật.

Download : Here