Home / JLPT / JLPT N2 / 1000 Câu hỏi về Ngữ Pháp – Từ vựng N2 PDF

1000 Câu hỏi về Ngữ Pháp – Từ vựng N2 PDF

1000 Câu hỏi về Ngữ Pháp – Từ vựng N2
(Bản Tiếng Nhật – Trung)

Tài liệu 1000 Câu hỏi về Ngữ Pháp – Từ vựng N2 giúp ôn thi JLPT N2.
Đây là cuốn sách rất thích hợp để ôn lại tổng hợp từ vựng và ngữ pháp N2
Sách chia bài tập và lời giải đi kèm sau mỗi bài rất chi tiết, rõ ràng. Học 1 mà được 10 luôn (vì giải thích có kèm cả những từ có cùng chung chữ hán)
Chúc mọi người học tập tốt
Sưu tầm : 未来へ – Đại Chiến N2
Cre: Nguyễn Hạ An

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Nihongo Pawa doriru N2 (GOI) (có đáp án)
Shin Kanzen Master N2 Dokkai Bản dịch tham khảo Tiếng Việt